Menu:

AP2007A

Details

Promotor:Muls, Alain
Funding:SPP Politique Scientifique
Involved staff: Alain MULS,
Start date:01 Jan 2004
Duration:12 months
Research unit:Geodesy and GNSS

Description

De evolutie in de topografisch meetinstrumenten voor driedimensionale puntpositionering evolueren naar de integratie van twee complementaire technieken (totaalstation en GPS) elk zijn eigen voordelen en beperkingen. Als resultaat hiervan dienen de klassieke calibratie procedures voor theodolieten aangepast te worden voor de nieuwe generatie totaalstations. Logischerwijs heeft het GPS deel van deze theodolieten een heel specifieke testprocedure nodig. De procedure voor de calibratie van de electromagnetische afstandsmeter en de calibratie voor de hoekmetingen moeten eveneens bestudeerd en zo nodig aangepast worden. Bovendien wordt de software ingebouwd in het totaalstation vaak ten onrechte genegeerd bij calibratie van het instrument. Bepaalde fouten worden ge├»ntroduceerd door limieten inherent aan de implementatie van bepaalde software algoritmes, ook bij het verwerken van ruwe satellietgegevens. Deze fouten zullen zich voortplanten in elke verdere berekening met puntco├Ârdinaten, zoals bijvoorbeeld de berekening van voorwaartse en achterwaartse insnijdingen, berekening van oppervlakken, .... Een grondige test methodologie van de ingebouwde software is daardoor een noodzakelijke ontwikkeling.

Het voorstel beantwoordt aan de nood voor een grondige studie en suggesties voor procedure en uitbouw van een laboratorium nodig voor de calibratie van satelliet totaalstations. Dit type instrumenten belooft immers populair te worden in de topografische wereld, waar kwaliteitscontrole een belangrijk aspect is.